NOEN AV VÅRE TAKSERINGSTJENSTERVERDITAKST (privat og næring)


Verditakst blir utarbeidet på grunnlag av en befaring. Under befaringen foretar vi en oppmåling av arealer og vi foretar en kontroll av eiendommen.

Rapporten egner seg godt ved bytte av bank, refinansiering, arv og skiftesaker osv.


Taksten inneholder en enkel teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som f. eks. kjennetegner en tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon, osv.

TILSTANDSRAPPORT (privat og næring)


Tilstandsrapport kan som utgangspunkt brukes på alle typer bygg.


Målet med rapporten er å skape trygghet og få en oversikt over tilstanden på bygget. Det er f.eks alltid i alle parters interesse å ha en felles forståelse for tilstanden av bygget ved ett salg. 


Rapporten er et verktøy som synliggjør hvilke tiltak som må forventes.

RAPPORT FOR BOLIGSALG (privat)


En Rapport for boligsalg gir en beskrivelse og vurdering av bygningsdeler og byggtekniske løsninger som vi har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir systematisk og grundig informasjon om de viktigste forholdene ved en bolig. Rapporten har et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen, hytta, leiligheten osv, og en hoveddel der alle kontrollpunkter fremgår.

Med en slik rapport får både selger og kjøper en tryggere bolighandel.

SKADE (privat og næring)


INSPEKTA er spesialister på forsikringsskader og tilbyr bistand ved

f.eks: Skadetaksering for bolig, nærings- og industribygg, Naturskader. Skjønn og Store skader,

Vurdering av skadesaken; vilkår, oppgjørsform, oppgjørsberegning, valg av reparasjonsmetode og gjennomføring av denne.


INSPEKTA har gode erfaringer med og er autoriserte brukere av kommunikasjon og rapportverktøyet in4mo, In4mo Cost Controll, kalkulasjonsverktøyet Meps og flere andre anerkjente kalkulasjonsverktøy. INSPEKTA har også partnere som er godkjente brukere av Scalepoint

FORHÅNDSTAKST (privat og næring)


Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en bygning (eller del av en bygning - tilbygg f.eks) som er planlagt oppført. Eksempelvis kan banken din være ute etter verdien ved det ferdigstilte prosjektet.


I vår vurdering går vi grundig gjennom dine planer og bruker våre egne beregningsmodeller på de teknsike verdiene slik at du lett kan se om dine kostnader "balansjerer" mot normale priser.

REKLAMASJON (privat og næring)


Vi foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved det / de reklamerte forhold. Vi vurderer årsak og omfang – samler inn fakta og gjennomgår gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) og avklarer referansenivå.

Referansenivå er de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.

Vi foretar en grundig gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på og vurdere f.eks forholdets synbarhet.

Rapporten blir en til slutt en reparasjonsbeskrivelse og beregning av reparasjonskostnader.


TAKSERING AV TOMT mv (privat og næring)


En tomtevurdering gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.


Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet avkastning.

En rapport inneholder f.eks tomteverdi, råtomtens markedsverdi, informasjon om ulike kostnader for opparbeidelse av tekniske anlegg, tilknytningsavgifter for vann / avløp, miljømessige forhold, osv.

 

Innunder tomtetaksering vurder vi også festetomter for innløsning.


ANDRE TAKSERINGSTJENESTER


Vi har ikke listet opp alt vi kan bidra med på denne siden - kontakt oss om du ikke finner det du trenger hjelp til


Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060