KONTROLL  AV BYGG OG BYGGEPROSJEKTER

UAVHENGIG KONTROLL (privat og næring)


På all søknadspliktig bygging skal det gjennomføres uavhengig kontroll. Dette gjelder fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger.

Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet. Underveis i byggingen skal vi kontrollere at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget slik som det var planlagt.

3. - PARTS KONTROLL (privat og næring)


INSPEKTA tilbyr som en tredjepart å vurdere byggeprosjektet opp mot spesifikasjon, faglig utførelse og lovpålagte krav. 


INSPEKTA bistår med faglig vurdering, rapportering og dokumentasjon omkring mangler og avvik. INSPEKTA kan også rådgi omkring reklamasjoner mot oppdragsgiver / leverandør eller eventuelt forslag til utbedringer for å få bygget innenfor de gitte krav.


Skal du bygge bør du vurdere å få inn enn uavhegig 3. - part.

BYGGELÅNSKONTROLL (privat)


Långivere forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene (den økonomiske belastningen) i prosjektet må samsvare med de verdier som til enhver tid er tilført på eiendommen.

Kontrollen som vi utfører har til hensikt å unngå «overbelastning» på eiendommen, kort og godt at det ikke faktureres for mer enn det som er tilført av verdier. Ved f.eks. problemer (insolvens) til leverandør er dette svært viktig.

Vi gjennomfører befaringer etter en gitt fremdrift, gjerne i forhold til betalingsintervaller.

OVERTAKELSE AV NY BOLIG (privat)


Å søke bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger / hytter mv, har etter hvert blitt en selvfølge. Godt for kjøper, men også en stor fordel for selger.


Ved overtakelse av nybygg vil det være teknisk forskrift og avtalte kontrakter som setter standarden. For overtakelse av brukte boliger vil det være andre regler som gjelder. Det avgjørende her er om boligen er i overensstemmelse med de opplysninger som er gitt i prospekt og annen dokumentasjon som var tilgjengelig når tilbud ble gitt. Eller om det finnes deler i boligen som er fornyet og som må betraktes som nytt med hertil samme forventede sluttførsel som nytt.

Be om hjelp ved overtakelse, vi har rutiner og lang erfaring i dette.

ANDRE TJENESTER VED OPPFØRING AV NYBYGG


Vi har ikke listet opp alt vi kan bidra med på denne siden - kontakt oss om du ikke finner det du trenger hjelp til


Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060