VÅRE SPESIALFELTER INKLUDERER bla:

Takseringstjenester.


Boligtaksering -  Næringstaksering -  Landbrukstaksering -  Skade -  Reklamasjon - Boligsalgsrapportering -  Tilstandsvurdering -  Verditaksering - Forhåndstakst - Tomtetaksering - Områdetaksering - Markedsleie - Boligkjøperhjelp - - osv


Hus- hytter - leiligheter - næring - osv - - alt innen eiendom.


Vi hjelper deg med taksering av fast eiendom. 

 • Velg oss for konkurransedyktige priser på takseringstjenester.

 • Vi  har rask og profesjonell gjennomføring.

 • Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket.TAKSERING:

det du har behov for,

les mer:

Kontroll av bygg og byggeprosjekt


Uavhengig kontroll -  3.-parts kontroll -  Byggelånskontroll -  Bistand ved overtakelse - osv 


Hus- hytter - leiligheter - næring - osv - - alt innen eiendom.


Vi hjelper deg med oppfølging av ditt byggeprosjekt.  

 • Velg oss for konkurransedyktige priser på oppfølging.

 • Vi har rask og profesjonell gjennomføring.

 • Både privatpersoners og bedrifters behov er godt dekket.OPPFØLGING:

det du har behov for,

les mer:

Prosjektledelse


Prosjektledelse er å ta ansvar for å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt.

Inspekta har lang erfaring med prosjektledelse av byggeprosjekter. Vi har erfaring både med totalentrepriser og prosjekter hvor entreprisene er delt for det enkelte fagområde. Byggherren holdes løpende orientert om utviklingen av prosjektet, og eventuelle avvik avklares. Ønsker og behov fra byggherren om endringer i prosjektet ivaretas, herunder å avklare tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser.

Vellykkede prosjekt er et resultat av god planlegging.

 • Velg oss for konkurransedyktige priser på prosjektledelse..

 • Vi har rask og profesjonell gjennomføring.

 • Både privatpersoners og bedrifters behov er godt dekket.PROSJEKTLEDELSE:

det du har behov for,

les mer:

Andre bygg relaterte tjenester


Termografi - Tetthetskontroll - Tegning - Fuktproblemematikk - Vedlikeholdsplaner - Energimerking - Bistand ved ulovligheter - osv 


Hus- hytter - leiligheter - næring  - - alt innen eiendom.


Vi kan også hjelpe deg også med andre bygg - tjenester, kontakt oss.

 • Velg oss for konkurransedyktige priser på prosjektledelse..

 • Vi har rask og profesjonell gjennomføring.

 • Både privatpersoners og bedrifters behov er godt dekket.ANDRE TJENSTER:

det du har behov for,

les mer:

Leter du etter kvalitet og profesjonell bistand?

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060