ANDRE TJENESTER

BYGG TERMOGRAFI (privat og næring)


Dessverre så finner vi alt for mye slurv og feil på bygninger hver eneste gang vi kontrollerer. Dette har ofte store konsekvenser for både miljø og kostnader ved f.eks oppvarming, skader i form av fukt osv..


Byggtermografering brukes blant annet ved:

 • Kontroll av nye bygg før overlevering
 • Kjøp og salg av brukt bolig
 • Enøk-tiltak
 • Oppussing
 • Etterisolering
 • Lokalisering av feil på vannboren varme eller varmekabler
 • osv

BYGG TEGNING (privat og næring)


Skal du bygge på - eller trenger du nye tegninger av din bolig. Vi kan hjelpe deg. 

Et godt tegningsgrunnlag er kanskje den viktigste faktoren i planleggingen av et byggeprosjekt. Alle tegninger som leveres av oss leveres også med en 3D modell av bygget. Dette gjør at du mye lettere ser hvordan prosjektet blir i det virkelige livet.

Med gode og riktige tegninger sparer man tid i planleggingen og man unngår i stor grad byggefeil og «nødløsninger» og dette betyr at både tid og penger spares.

VEDLIKEHOLDSPLANER (privat og næring)


Uten en god plan, øker risikoen for at du må drive med «brannslukking». Krisehåndtering av situasjoner som har kommet ut av kontroll er sjeldent lønnsomt. Ikke minst skaper slike situasjoner fort dårlig stemning i heimen.

Med en god vedlikeholdsplan får man bedre kontroll på kostnader, og det blir enklere å ta oppgavene litt etter litt i stedet for store og dyre skippertaksprosjekter. En annen positiv effekt av vedlikeholdsplanlegging, er at man får et tydeligere bilde av hvilken kompetanse man trenger å hente inn til å utføre vedlikeholdsarbeid.

.

ENERGIMERKING (privat og næring)


Ved alle salg, og ved all utleie, har eier ansvar for å gjennomføre energimerking. 


Eier skal legge frem energiattest for kjøper (eller leietaker), før avtale om salg eller leie blir inngått.

Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstandboligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

 

Vi kan utføre energimerkingen for deg.

FUKTPROBLEMATIKK (privat og næring)Det er ikke uvanlig at vi registrerer problemer med fukt i boliger.

Fuktskader oppstår vanligst i innredete kjellere, krypkjellere og på bad. Loft er også ofte eksponert for fuktskader. Fuktbelastningen gir vekstgrunnlag for muggsopp, som gir dårlig inneklima, og fukt bryter ned materialer (råteskade) og kan føre til utvikling av hussopp, blant annet muggsopp.

Symptomer på fukt kan være kjellerlukt, saltutslag, krypdyr, edderkopper, biller, maur og stripet borebille - osv. Det er mange indikasjoner på ett fuktproblem, men man må vite hva man skal se etter.

BISTAND VED BOLIGKJØP (privat)


Alt for mange opplever usikkerhet ved kjøp av bolig. Konfliktnivået for reklamasjoner etter boligkjøp er for høyt, og det er alt for mange triste historier om uheldige boligkjøp.

 

Ofte tvinges boligkjøpere til å ta forhastede beslutninger. Det er ofte kort tid fra visning til budrundene begynner å løpe, og som kjøper har du ofte bare en time på å se over boligen. Det er lov å bli stresset....


Vi tilbyr deg som boligkjøper assistanse.


BYGGESAK (privat og næring)


Vi tilbyr mange tjenester innen byggesak for boliger og mindre utbyggingsprosjekter og bistår gjerne i hele eller deler av din byggesak.

F.eks:

 • ansvarlig søker
 • søknad om dispensasjon fra planer og lover
 • søknad om fravik fra TEK17 ved bruksendring
 • hjelp ved selvbyggersaker
 • hjelp ved ulovlighetssaker/ulovlighetsoppfølging
 • komplett byggeøknad
 • (vi kan også tegne for deg)


LOVLIGHETSMANGEL (privat og næring)

Lovlighetsmangel betyr at bygget ikke er i samsvar med offentligrettslige krav. Det skal være samsvar mellom faktisk bruk / faktisk bygget og tillatelsen som er gitt. Ulovlig bygging er et stort samfunnsproblem.

Påbygging, fasadeendring, terrasser og bruksendring er alle tiltak som etter loven kan kreve tillatelse. Det samme gjelder anlegg av veg og andre vesentlige terrenginngrep som større utfyllinger, planeringer, gravearbeider og lignende.

En byggesøknad kan ikke behandles av kommunen uten at den er en ansvarlig søker som må stå inne for at søknaden gir et fullstendig og dekkende bilde av tiltaket, f.eks. tegninger, og må også sette seg inn i gjeldende plangrunnlag (reguleringsplan, kommune-planens arealdel). Utførelsen må en ansvarlig utførende stå bak.

Bestemmelsen (PBL § 110) setter straff for den som utfører ulovlige byggearbeider.


ANDRE TJENESTER


Vi har ikke listet opp alt vi kan bidra med  - kontakt oss om du ikke finner det du trenger hjelp til, vi kan nok hjelpe deg.


Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060