INSPEKTA partnere VESTFOLD OG TELEMARK

Gorm Kristian Røed

Senior partner Inspekta

Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, SPRENGNINGSEKSPERT, FAGKYNDIG MEDDOMMER

Rolf Erling Eidsvold

Senior partner Inspekta

Takstingeniør, BSc

og Eiendomsrådgiver.

SKADE, SKJØNN, TILSTAND,

REKLAMASJON, SAKKYNDIG

RETTEN, PROSJEKTLEDELSE,

VEDLIKEHOLDSSPLANER M.V

Gunnar Halvorsen

Partner Inspekta

Takstøkonom, Forelser, Byggrådgiver, Skadeekspert..

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, TAKSERING, PROSJEKTLEDELSE,

STORE SKADER MV

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060