INSPEKTA partnere OSLO / AKERSHUS

Rolf Erling Eidsvold

Senior partner Inspekta

Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver.

SKADE, SKJØNN, TILSTAND,

REKLAMASJON, SAKKYNDIG

RETTEN, PROSJEKTLEDELSE,

VEDLIKEHOLDSSPLANER M.V

Henry Cohen

Partner Inspekta

Takstøkonom MNT, Designer, Interiør arkitekt.

BOLIG, NÆRING, SKADER, TILSTAND, FUKTKONTROLL, BISTAND BOLIGKJØP, FAGKYNDIG MEDOMMER

Kato Malivk

Medlem Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT

Atle Arkøy

Senior partner Inspekta

Tømrermester,.

Takstmann MNT.

SKADE, REKLAMASJON, UAVHENGIG KONTROLL, LEIEVURDERINGER.

Dnv SERTIFISERT.

Øyvind Støle

Partner Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, FAGKYNDIG RETTSVITNE, MV

Gunnar Mårdalen

Senior partner Inspekta

 Byggmester.

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV

Morten Landmark

Partner Inspekta,

Byggteknikker, Byggmester, Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, TERMOGRAFI, TETTHETSKONTROLL, KRAVSPEKK, MV

Einar Sørevik

Partner Inspekta

Byggteknikker, Byggmester.

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV

Kai Erik Lukerstuen

Partner Inspekta

Ingeniør, Takstmann MNT, Byggmester

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, SPESIALIST BYGGFUKT

Baard Bakken

Partner Inspekta

Murermester MNML,

Takstmann MNT.

TILSTAND, TAKSERING, UAVHENGIG KONROLL, BYGGESAK, BRUKSENDRING MV

Gunnar Halvorsen

Partner Inspekta

Takstøkonom, Forelser, Byggrådgiver, Skadeekspert..

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, TAKSERING, PROSJEKTLEDELSE,

STORE SKADER MV

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060