INSPEKTA partnere i NORDLAND, TROMS og FINNMARK

(Vi har foreløpig ingen lokale representanter, kontakt oss så er det mulig vil kan helpe deg allikevel)

Gorm Kristian Røed

Senior partner Inspekta

Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, SPRENGNINGSEKSPERT, FAGKYNDIG MEDDOMMER

Bjørn Amundsen

Senior partner Inspekta

Takstøkonom, Int.arkitekt, Byggrådgiver, Termografør.

TAKSERING, OPPFØLGING, TERMOGRAFI, TEGNING, 

BOLIGRAPPORT, MV.

Dnv SERTIFISERT

Rolf Erling Eidsvold

Senior partner Inspekta

Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver.

SKADE, SKJØNN, TILSTAND,

REKLAMASJON, SAKKYNDIG

RETTEN, PROSJEKTLEDELSE,

VEDLIKEHOLDSSPLANER M.V

Gunnar Halvorsen

Partner Inspekta

Takstøkonom, Forelser, Byggrådgiver, Skadeekspert..

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, TAKSERING, PROSJEKTLEDELSE,

STORE SKADER MV

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060