INSPEKTA partnere i MØRE og ROMSDAL


Rolf Erling Eidsvold

Senior partner Inspekta

Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver.

SKADE, SKJØNN, TILSTAND,

REKLAMASJON, SAKKYNDIG

RETTEN, PROSJEKTLEDELSE,

VEDLIKEHOLDSSPLANER M.V

Bjørn Amundsen

Senior partner Inspekta

Takstøkonom, Int.arkitekt, Byggrådgiver, Termografør.

TAKSERING, OPPFØLGING, TERMOGRAFI, TEGNING, 

BOLIGRAPPORT, MV.

Dnv SERTIFISERT

Gorm Kristian Røed

Senior partner Inspekta

Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, SPRENGNINGSEKSPERT, FAGKYNDIG MEDDOMMER

Gunnar Halvorsen

Partner Inspekta

Takstøkonom, Forelser, Byggrådgiver, Skadeekspert..

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, TAKSERING, PROSJEKTLEDELSE,

STORE SKADER MV

4 lokale representater er tilgjegelig for oppdrag (bilder og kontaktinfo kommer),

administreres pt av Rolf Erling Eidsvold

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060