INSPEKTA partnere INNLANDET

Bjørn Amundsen

Senior partner Inspekta

Takstøkonom, Int.arkitekt, Byggrådgiver, Termografør.

TAKSERING, OPPFØLGING, TERMOGRAFI, TEGNING, 

BOLIGRAPPORT, MV.

Dnv SERTIFISERT

Gudbrand Sælid

Partner Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV


Dag M. Berthinsen

Partner Inspekta

Bygningsingeniør

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV

Rolf Erling Eidsvold

Senior partner Inspekta

Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver.

SKADE, SKJØNN, TILSTAND,

REKLAMASJON, SAKKYNDIG

RETTEN, PROSJEKTLEDELSE,

VEDLIKEHOLDSSPLANER M.V

Halvor Opseth

Partner Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV


Øyvind Myrvold

Senior Partner Inspekta

Bygningsingeniør,

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, KS-SYSTEMER, PROSJEKTLEDELSE MV

Arne Hansen

Partner Inspekta

Foreleser, Byggrådgiver,

Våtromsekspert, NS Ekspert

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, PROSJEKTLEDELSE

KONTRAHERING, MV

Ole Jonny Kalstad

Partner Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT,

TILSTAND, TAKSERING, UAVHENGIG KONTROLL, BYGGESAK MV

FAGKYNDIG MEDDOMMER

Bjørn L. Mehlum

Medlem Inspekta

Sivil agronom

Styreleder NLT

LANDBRUKSTAKSTMANN

Gunnar Halvorsen

Partner Inspekta

Takstøkonom, Forelser, Byggrådgiver, Skadeekspert..

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, TAKSERING, PROSJEKTLEDELSE,

STORE SKADER MV

Geir H. Sørbråten

Partner Inspekta

Murermester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MVStian Ekern

Partner Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER, TETTHETSKONTROLL,

OPPFØLGING, MV

Ole Ø. Gronolen

Partner Inspekta

Byggmester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV


Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060