OM INSPEKTA

LANG ERFARING KJENNTEGNER OSS


Inspekta ble startet i 2014 som en forening med formål om å bidra med nettverk, fellesskap, rådgiving og support til sine medlemmer.

Etter hvert har vi utviklet oss til en meget anerkjent bransjesammenslutning av fagpersoner med bred kompetanse og lang erfaring.

Inspekta er representert ved personer med tung faglig spisskompetanse på hvert sitt fagfelt, satt sammen til en sterk gruppering innen bygg og eiendomsmarkedet.

Flere av oss har 40 år eller mer i "tjeneste".

 

Våre partnere leverer kvalitet og kompetanse gjennom sine egne foretak og ved samarbeid mellom partnernes foretak.

Inspekta sine kompetansekrav, KS-rutiner og kvalitetssikring sikrer deg som kunde det beste resultat.

Det er dette som gjør Inspekta unike i bransjen – og gir deg som kunde trygghet.

.

MØT VÅRE PARTNERE


Vi har partnere spredd over hele Norge.

For å få direkte kontakt med en partner i ditt område, les mer her:

TILLIT ER EN AV DE TINGENE VI HAR BYGD MEST AV

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060