Lyst til å bidra?

Vi har plass til flere dyktige fagfolk

PARTNER eller MEDLEM INSPEKTA ALLIANSEN


IINSPEKTA er en bransjesammenslutning for Ingeniører, Byggmestere, Bygningssakkyndige og Takstmenn.


INSPEKTA er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra med nettverk og fellesskap til medlemmene.
INSPEKTA er en aktør for å fremme medlemmenes virksomhet, kvalitetsrutiner og faglig utvikling.

INSPEKTA investerer mye i utvikling av nye tjenester, og en av våre mål er å kunne jobbe mye tettere mot sluttbruker enn det som f.eks. kjennetegner dagens takstbransje.


Inspekta har som formål å styrke sine medlemmer / partnere sin posisjon i markedet.

Inspekta skal jobbe for å fremstå som en merkevare som skal gi medlemmer / partnere et fortrinn og en sterk posisjon i markedet.

En markedsaktør som gjennom faglig fellesskap, kompetansekrav og kvalitets- og leveranserutiner skal sikre

medlemmer / partnere et fortrinn i markedet - og her må alle partnere bidra.

KRAV FOR Å BLI INSPEKTA PARTNER;

Rådgivende ingeniør bygg

eller

Bygningssakkyndig og minst 5 års dokumentert praksis

eller

Takstmann (med byggfaglig bakgrunn) og minst 5 års dokumentert praksis.


I tillegg må du:

 • gjennomføre Inspektas opplæring i kvalitetssikring.
 • delta på årlige oppdateringskurs i regi av Inspekta.
 • består Inspektas kvalitets-test (50 spørsmål med svaralternativer uten hjelpemidler)
 • forplikte deg til å ta på deg oppdrag via Inspekta, avhengig av egen kapasitet og kompetanse.


Hvilke fordeler for man ved å være Inspekta Partner / medlem?

 • Tilgang til ett fellesskap med folk som "vil noe mer".
 • Mulighet til å kunne tilby ett utvidet tjenestetilbud sammen med andre partnere.
 • Oppføring på hjemmesiden med link til egen kontaktinfo..
 • Tilgang til fagrettede kurs
 • Tilgang til - og opplæring i KS system
 • Tilgang til rimlige program som dekker mer eller mindre alle fag (UK, Tilstandsanalyse,  Tomtevurderinger, Byggelånskontroll, Næring, Overlevering, Boligkjøper Bistand, Rapport for boligsalg, mv - vi har det meste i systemer og skjema ).
 • Muligheter for oppdrag gjennom Inspekta og Seniorpartnere,
 • Rettigheter til de avtaler vi har (og får) hos våre samarbeidspartnere.


Hva forventer Inspekta Alliansen av partnere og medlemmer?

 • Aktiv deltagelse, spesielt i ditt eget nærmiljø.
 • At du deltar på samlinger og nettmøter.

 • At du markedsfører din deltakelse i fellesskapet.
 • At du har høye ambisjoner
 • At du tar ansvaret og oppgavene seriøst
 • At du etterlever Inspektas verdier
 • At du jobber med en positiv holdning og et stort engasjement
 • At du ikke gir opp selv om det skulle butte imot
 • At du ser muligheter der andre ser begrensninger
 • At du tar initiativ til endring der andre står fast
 • At du tar de utfordringene som kommer


                                                                                         Vi har høye forventninger til våre medlemmer.

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060