INSPEKTA


FAGFOLK

innen

RÅDGIVNING, TAKSERING,

BYGG og EIENDOM

BYGG og EIENDOM

Inspekta er en bransjesammenslutning som er engasjert i å utvikle, forvalte og ta vare på våre verdier innenfor bygg og eiendom.

Vi er en bransjeoverskridene nettverksorganiasjon - det som gjør oss spesielle er vår bredde.

  

Vi har årevis med erfaring med bygg og rådgivning, uansett hva du måtte ha behov for så er sannsynligheten stor for at vi kan hjelpe deg.

VI KAN BISTÅ OVER HELE LANDET


INSPEKTA har partnere med spesial- og spisskompetanse innenfor mange fagområder.

Se "om" for mer info


Kai Erik Lukerstuen
Kai Erik Lukerstuen
Partner Inspekta
Ingeniør, Takstmann MNT, Byggmester

TAKSERINGSTJENESTER,
OPPFØLGING, SPESIALIST BYGGFUKT
Oddbjørn Krogh
Oddbjørn Krogh
Partner Inspekta
Bygningsteknikker,
Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,
OPPFØLGING, MV
Kato Malvik
Kato Malvik
Medlem Inspekta
Byggmester,
Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER
Stian Ekern
Stian Ekern
Partner Inspekta
Byggmester, Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER, TETTHETSKONTROLL,

OPPFØLGING, MV
Dag Magnus Berthinsen
Dag Magnus Berthinsen
Partner Inspekta
Bygningsingeniør

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Morten Landmark
Morten Landmark
Partner Inspekta,
Byggteknikker, Byggmester, Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, TERMOGRAFI, TETTHETSKONTROLL, KRAVSPEKK, MV
Ole J Karlstad
Ole J Karlstad
Partner Inspekta
Byggmester,

Takstmann MNT,

TILSTAND, TAKSERING, UAVHENGIG KONTROLL, BYGGESAK MV

FAGKYNDIG MEDDOMMER
Ole Øyvind Grønolen
Ole Øyvind Grønolen
Partner Inspekta
Byggmester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Øivind Myrvold
Øivind Myrvold
Senior Partner Inspekta
Bygningsingeniør,

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, KS-SYSTEMER, PROSJEKTLEDELSE MV
Øyvind Støle
Øyvind Støle
Partner Inspekta
Byggmester,

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, FAGKYNDIG RETTSVITNE, MV
Jon Borgmo
Jon Borgmo
Partner Inspekta
Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, EIENDOMS - FOVALTNING, PROSJEKTLEDELSE MV
Henry Cohen
Henry Cohen
Partner Inspekta
Takstøkonom MNT, Designer, Interiør arkitekt.

BOLIG, NÆRING, SKADER, TILSTAND, FUKTKONTROLL, BISTAND BOLIGKJØP, FAGKYNDIG MEDOMMER
Kåre Lye
Kåre Lye
Partner Inspekta
Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER, MV
Kenneth Schie
Kenneth Schie
Partner Inspekta
Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

ULOVLIGHETSSAKER, TEGNING,

PROSJEKTERING, MV
Halvor Opseth
Halvor Opseth
Partner Inspekta
Byggmester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Gunnar Mårdalen
Gunnar Mårdalen
Senior partner Inspekta
Byggmester.

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Gudbrand Sæhli
Gudbrand Sæhli
Partner Inspekta
Byggmester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Geir Høglien Sørbråten
Geir Høglien Sørbråten
Partner Inspekta
Murermester,

Takstmann MNT,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Einar Sørvik
Einar Sørvik
Partner Inspekta
Byggteknikker, Byggmester.

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, MV
Bjørn L. Mæhlum
Bjørn L. Mæhlum
Medlem Inspekta
Sivil agronom
Styreleder NLT
LANDBRUKSTAKSTMANN
Bård Bakken
Bård Bakken
Partner Inspekta
Murermester MNML,

Takstmann MNT.

TILSTAND, TAKSERING, UAVHENGIG KONROLL, BYGGESAK, BRUKSENDRING MV
Atle Arkøy
Atle Arkøy
Senior partner Inspekta
Tømrermester,.

Takstmann MNT.

SKADE, REKLAMASJON, UAVHENGIG KONTROLL, LEIEVURDERINGER.

Dnv SERTIFISERT.
Geir Helmersen
Geir Helmersen
Senior partner Inspekta
Ingeniør, Eiendomsmegler, Diploma eiendomsutvikler,

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, EIENDOMS - FOVALTNING, PROSJEKTLEDELSE MV
Gorm Kristian Røed
Gorm Kristian Røed
Senior partner Inspekta
Byggmester

Takstmann MNT

TAKSERINGSTJENESTER,

OPPFØLGING, SPRENGNINGSEKSPERT, FAGKYNDIG MEDDOMMER
Gunnar Halvorsen
Gunnar Halvorsen
Partner Inspekta
Takstøkonom, Forelser, Byggrådgiver, Skadeekspert..

OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, TAKSERING, PROSJEKTLEDELSE,

STORE SKADER MV
Bjørn Amundsen
Bjørn Amundsen
Senior partner Inspekta
Takstøkonom, Int.arkitekt, Byggrådgiver, Termografør.
TAKSERING, OPPFØLGING, TERMOGRAFI, TEGNING, BOLIGRAPPORT, MV. Dnv SERTIFISERT
Arne Hansen
Arne Hansen
Partner Inspekta
Foreleser, Byggrådgiver,
Våtromsekspert, NS Ekspert,
OPPFØLGING, FAGKYNDIG MEDDOMMER, PROSJEKTLEDELSE,
KONTRAHERING, MV
Rolf Erling Eidsvold
Rolf Erling Eidsvold
Senior partner Inspekta
Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver.
SKADE, SKJØNN, TILSTAND,
REKLAMASJON, SAKKYNDIG
RETTEN, PROSJEKTLEDELSE,
VEDLIKEHOLDSSPLANER M.V
Erik Johansen
Erik Johansen

FÅ ET TILBUD

 
 
 
 
 

Fyll inn poster merket med *

Kontroll


Vi tar uavhengig kontroll,

3-parts kontroll, byggelånsoppfølging osv for deg.


Les mer

Takst 


Skade, Tilstandsrapport, Verdi - vi utfører alle bygg relaterte tjenester i forbindelse med taksering.


Les mer

Prosjektledelse


Prosjektledelse er å ta ansvar for å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt.


Les mer

Annen bistand


Tegning, ulovlighetsmangler, termografi, byggesak, vedlikeholdsplaner, fuktproblematikk osv


Les mer

Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060